Tre Pelare Financial Consulting
Birger Jarlsgatan 6d
114 34 Stockholm
info@trepelare.se

Entreprenörskap går hand-i-hand med konsultskapet.

Att arbeta hos oss har tre viktiga dimensioner. Den första är entreprenörskapet. Att jobba hos Tre Pelare innebär att vara entreprenör. Eller om man är mindre erfaren att jobba nära dem som är entreprenörer. Vid sidan av att vara konsult får du alltså ansvar för affärsutveckling, försäljning och utveckling av företaget. Eller så får du tidigt inblick i detta arbete.

Den andra dimensionen är konsultskapet. Entreprenörskapet går förstås hand-i-hand med konsultskapet. Här ingår förmågan att kommunicera i tal och skrift, förmågan att leda och styra mot uppsatta mål och resultat, förmågan att lyssna och snabbt sätta sig in i kundens speciella förutsättningar samt förmågan att analysera och dra slutsatser med utgångspunkt från ofta komplexa samband. Ytterligare en viktig aspekt på konsultskapet är förmågan att bidra till gruppens produktivitet både i det egna teamet och tillsammans med kunden.

Den tredje dimensionen är specialistrollen. Våra konsulter bygger och utvecklar specialistkompetenser som efterfrågas av kunderna. Exempel på detta är regelkompetens i fråga om de finansiella marknaderna, värdering av finansiella tillgångar, treasury och internbankskompetens och värdepappershantering.

Vi värdesätter erfarenhet.

Tre Pelare söker seniora konsulter och partnerkandidater med kapacitet att sälja, genomföra konsultuppdrag och med förmåga att samarbeta och delegera. Vi värdesätter erfarenhet av riskhantering och treasuryarbete.

Tre Pelare Financial Consulting AB, info@trepelare.se, Birger Jarlsgatan 6d, 114 34 Stockholm