Tre Pelare Financial Consulting
Birger Jarlsgatan 6d
114 34 Stockholm
info@trepelare.se

Tre Pelares medarbetare har stor vana vid att leda och stödja förändringsarbete.

På Tre Pelare har vi den kunskap och erfarenhet som krävs för att navigera i det komplexa landskap som den moderna bank- och finansbranschen är. Vi förstår de drivkrafter som ligger bakom den ständiga förändringen och vi kan använda de verktyg som behövs för att genomföra den. Det är en trygghet för dig som kund.

Förändringarna drivs av människors nya vanor och behov och av nya regelverk, och nya lösningar kräver alltid uppdatering och utveckling av it-stödet. Våra konsulter är inga it-konsulter, men var och en av oss vet att nyckeln till framgång i alla förändringar är att få teknik och människor att jobba åt samma håll. Analys och kravställning är väsentliga delar av varje förändringsprojekt.

Tre Pelares största styrka är att ha genomfört många stora projekt inom den finansiella sektorn, ibland över flera år. Det har gett oss en – vågar vi säga – unik förståelse för de villkor och förutsättningar som gäller.

Förändringsledning

Ibland förlorar en organisation viktiga medarbetare, kanske över en natt, och kanske mitt uppe i en förändring. Andra gånger vill organisationen se över kompetenskrav och arbetsuppgifter när en medarbetare slutar. Åter andra gånger behövs en speciell kompetens för att leda och driva ett projekt eller en förändring. Som arbetsgivare har man sällan möjlighet att planera för varje tänkbart scenario och ligga steget före. Därför finns våra erfarna konsulter här för att rycka in, som interimschefer, projektledare och programledare.

Vi har bred erfarenhet från ledningspositioner i både större och mindre verksamheter inom alla delar av den svenska och nordiska bank- och finansmarknaden. Vi är väl förtrogna med regelverk och riktlinjer som styr verksamheten, och vi känner de verktyg som krävs.

Analys och beslutsstöd

Tre Pelare anlitas ofta som utredare och bollplank för att analysera en verksamhet och ta fram beslutsunderlag inför och under större förändringsprojekt. Många gånger börjar det med en nulägesanalys av verksamheten, en analys som leder vidare till rekommendationer om åtgärder. Det är en kostnadseffektiv åtgärd som utgångspunkt för förändringsarbete.

En viktig framgångsfaktor för förändringsarbete i finansbranschen är att ta hänsyn både till affärens förutsättningar och till de möjligheter och begränsningar som finns i it-system. Tre Pelare har lång erfarenhet av den här typen av bedömningar och kan föreslå, kravställa och implementera systemstöd och processer som optimerar utfallet av en förändring.

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling handlar om förmågan att hantera förändringar i omvärlden som påverkar verksamheten. Att identifiera, analysera och implementera förbättringar i en redan existerande verksamhet. Att bli bättre på det man gör, helt enkelt.

På finansmarknaden styrs verksamhetsutvecklingen många gånger av kunders nya behov och vanor eller av förändrade regelverk, och ibland av de två i förening. För att få till en hållbar förändring krävs förståelser för alla ingående processer och förmåga att navigera mellan olika intressen.

Tre Pelare kan snabbt sätta samman grupper av seniora medarbetare med bred kunskap och erfarenhet inom skilda områden, en flexibilitet som ger våra kunder en optimal ”time to market” på ett kostnadseffektivt sätt.